Grön & hållbar shopping

Din order gör en grön skillnad

Mooseland har olika initiativ för att göra det enkelt att handla grönt och hållbart.

Grön shopping för en hållbar

Svensk Natur & Vilda djur

Denna månad donerar Mooseland 2 % av alla intäkter från utvalda beställningar till

nedan nämnda " gröna shopping"-alternativ.

DENNA MÅNADS FOKUS: VILDA FÅGLAR

Stödja våra två gröna initiativ i Mars 2024

ÖRN-72 är en non-profit förening som har till syfte att verka för bevarandet av en livskraftig örnpopulation i Norden. I början av 1970-talet var situationen för flera svenska rovfågelarter bekymmersam. Föreningen ÖRN-72 bildades och har sedan dess hjälpt till att utfodra örnar under vintern, öka kunskapen om örnarnas liv genom färgringmärkning, hjälpa örnar att etablera sig i främst västra Sverige och främja allmänhetens förståelse för den roll som rovfåglar har i naturen för att skydda sin fauna.

Sedan 1987 har Fågelcentralen varit en av Sveriges största non-profit rehabiliteringsverksamheter för vilda fåglar. Det är en unik räddningsinsats med stora voljärer för alla typer av fågelarter. Varje år tar de emot över tusen vilda fåglar som har blivit skadade eller sjuka. Det är inte ovanligt att de skadade fåglarna tillhör Sveriges utrotningshotade fågelarter. Insatserna består av rehabilitering av vilda fåglar, tvätt av oljeskadade fåglar, kartläggning av sjukdomar och skador hos vilda fåglar genom statistik. De arbetar i nära kontakt med veterinärer, djurskötare och ornitologer. Målet är att återföra fåglarna till naturen.

Utforska nya fågelartiklar

Märken gör det enkelt att handla miljövänligt

ECO Moose Märke

Mooselands Green ECO märke gör att du snabbt och enkelt kan bläddra bland våra hållbara, ekologiska och Fairtrade-produkter samt välja ut de produkter som passar just dig.

Produktkrav för att få vårt

ECO Moose Märke

Produkterna ska uppfylla minst ett av följande gröna krav.

  • Fairtrade
  • Ekologiska material
  • Återvunna material
  • Framtidamaterial
  • Minskning av vatten i tillverkningen

Bläddra bland urvalet av ECO-märkningsprodukter